Gdańsk,Gdynia i Elbląg.

Niezwykle trudne i odpowiedzialne jest analizowanie zdarzeń społecznych i politycznych, które wywarły trwałe następstwa w życiu narodu. Żyją one w powszechnej pamięci, a ich główni i pomniejsi aktorzy są aktywni społecznie i politycznie, głoszą swe opinie i poglądy. Taką jest właśnie sytuacja podejmujących się usystematyzowanej refleksji nad wydarzeniami grudniowymi w 1970 na Wybrzeżu Gdańskim.

Czytaj wpisy w książce gości                    Wpisz się do księgi gości

Pomniki poległych stoczniowców.


RSS